تبلیغات
دختر كوروش دختر كوروش - داستانی از شاهنامه (هوشنگ، طهمورث و جمشید)

دختر كوروش

سر فدای دوست كردن نزد ما دشوار نیست.....گرچه این ناقابلی ها قابل گفتار نیست


درباره ی من

دختر كوروش با پیروی از آیین پیشینیان، همه نژادها، گروه ها، زبانها، کیش ها و آیین ها و در یك واژه همه مردمان را ارج می نهد و با مهر پذیرای همگان است. این خانه با آشتی و دوستی برپا شده است، باشد كه بدین گونه آیین نیاكان مان و یادگار ارزشمندی كه برای ما برجای نهاده اند هرچه پاک تر و پیراسته تر به فرزندان مان باز رسد.

مدیر وبلاگ: نازیلا محمدپور

صفحه نخست

پست الکترونیک

آرشیو مطالب

لینك آر اس اس

تماس با ما

تم دیزاینرموضوعات

كوروش بزرگ

داریوش بزرگ

پارسه (تخت جمشید)

پاسارگاد

فایل های تصویری

شهرها و تمدن ها

شعر و داستان كوتاه

اسكندر گجستك

سایرنظرسنجی

اگر بنا باشد تندیسی برای گرامیداشت كوروش بزرگ در ایران برپا گردد، چه طرحی را برای این تندیس پیشنهاد می كنید؟


دیگر امکانات

نویسندگان :

نازیلا محمدپور


آمار بازدید :
:: تعداد مطالب : [cb:stat_total_post]
:: تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]داستانی از شاهنامه (هوشنگ، طهمورث و جمشید)
مرتبط با :

پدیدار شدن آتش

یک روز هوشنگ با گروهی از یاران خود به سوی کوه می رفت. ناگاه از دور ماری سیاه رنگ و تیز تاز و هول انگیز پدیدار شد. دو چشم سرخ بر سرداشت و از دهانش دود برمی خاست. هوشنگ دلیر و چالاک بود. سنگی برداشت و پیش رفت و آنرا به نیروی تمام بسوی مار پرتاب کرد.

مار پیش از آنکه سنگ به وی برسد از جا برجست و سنگی که هوشنگ پرتاب کرده بود به سنگی دیگر خورد و هر دو در هم شکستند وشراره های آتش به اطراف جستن کرد و فروغی رخشنده پدید آمد.

هرچند مار کشته شد اما راز آتش گشوده شد. هوشنگ جهان آفرین را ستایش کرد و گفت این فروغ، فروغ ایزدی است. باید آنرا گرامی بداریم و بدان شاد باشیم.

چون شب فرا رسید فرمان داد تا بهمان گونه شراره از سنگ جهاندند و آتشی بزرگ برپا کردند و به پاس فروغی که ایزد بر هوشنگ آشکار کرده بود جشن ساختند و شادی کردند. می گویند «جشن سده» که نزد ایرانیان قدیم بسیار گرامی بود و بهنگام آن آتش می افروختند از آن شب به یادگار مانده است.

کوشش هوشنگ به اینجا پایان نگرفت. فرّه ایزدی با وی بود و او را بر کارهای بزرگ توانا می کرد. هوشنگ بود که دام های اهلی را چون گاو و خر و گوسفند از دام های نخجیری چون گور و گوزن جدا ساخت، تا هم مایه خوراک مردمان باشند و هم در ورزیدن زمین و کشاورزی بکار آیند. از جانوران دونده آنها را که چون سنجاب و قاقم و روباه و سمور پوست نرم و نیکو داشتند برگزید تا مردمان پوست آنها را برخود بپوشند. بدینگونه هوشنگ عمر خود را به کوشش و اندیشه و جستجو برای آبادانی جهان و آسایش مردمان بکار برد و جهان را آبادتر از آنچه به وی رسیده بود به طهمورث سپرد. 

طهمورث

طهمورث کارهای پدر را دنبال کرد و بردانش و آگاهی مردمان افزود. او بود که نخست رشتن پشم بره و میش را به مردمان آموخت و آنان را به بافتن جامه و فرش راهنما شد. او بود که سبزه و کاه و جو را خورش دام های اهلی قرار داد. جانوران شکاری را نیز نخست او برگزید: از ددان رمنده یوز و سیاه گوش را و از پرندگان تیز چنگ باز و شاهین را او رام کرد و شیوه تربیت آنان را برای شکار او به مردمان آموخت. ماکیان و خروس را نیز او به خانه ها آورد. با دیوان و با آفت های جهان ستیزه کرد و آنها را درهم شکست و فرو نشاند. نوشتن خط نیز از زمان وی آغاز شد. با این همه هنوز دانش مردمان فراوان نبود و آموختنی بسیار بود. طهمورث جای به جمشید سپرد و جمشید بود که به کمک فرّه ایزدی و نیروی اندیشه اش آئین زندگی را رونق بخشید و دانش های نوین به مردمان آموخت. جمشید جمشید با فرّ و شکوه بسیار به تخت نشست و برهمه جهانیان پادشاه شد. دیو و مرغ و پری همه در فرمان او بودند و درکنار هم به آسایش می‌زیستند. جمشید هم شهریار بود و هم موبد. کار دین و دولت هر دو را هرمزد بدست وی سپرد.

نخستین کاری که جمشید پیش گرفت ساختن ابزار جنگ بود تا خود را بدانها نیرو ببخشد و راه را بر بدی ببندد: آهن را نرم کرد و از آن خود و زره و جوشن و خفتان و برگستوان ساخت. پنجاه سال درین کوشش برآورد وگنجینه ای از سلاح جنگ فراهم ساخت.

آنگاه جمشید به پوشش مردمان گرائید و پنجاه سال نیز درآن صرف کرد تا جامه بزم و رزم را فرهم آورد. از کتان و ابریشم و پشم جامه ساخت و همه فنون آنرا از رشتن و بافتن و شستن و دوختن به مردمان آموخت.

چون این کار نیز به پایان آمد جمشید پیشه های مردم را سامان داد و اهل هر پیشه را گرد هم جمع کرد. همه مردمان را به چهار گروه بزرگ بخش کرد: یکی مردان دین که کارشان پرستش کردگار و کارهای روحانی بود. اینان را در کوه جای داد.* دیگر مردان رزم که آرادگان و سربازان بودند و کشور به نیروی آنها آرام و برقرار بود. سوم برزگران که کارشان ورزیدن زمین و کاشتن و درودن بود و به تلاش و کوشش خود تکیه داشتند و به آزادگی می زیستند و مزد و منت از کسی نمی بردند و جهان به آنان آباد بود. چهارم کارگران و دست ورزان که به پیشه های گوناگون وابسته بودند.

جمشید پنجاه سال نیز در این کار بسرآورد تا کار و پایگاه و اندازه هرکس معین شد. آنگاه جمشید در اندیشه خانه و ساختمان افتاد و دیوان را که در فرمان او بودند گفت تا خاک و آب را بهم آمیختند و گل ساختند و آنرا در قالب ریختند و خشت زدند. سنگ وگچ را نیز به کمک خواستند و خانه و گرمابه و کاخ و ایوان بپا کردند.

چون این کارها فراهم شد و نیازهای نخستین برآمد، جمشید در اندیشه آراستن زندگی مردمان افتاد: سینه سنگ را شکافت و از آن گوهرهای گوناگون چون یاقوت و بیجاده و فلزات گرانبها چون سیم وزر بیرون آورد تا زیور زندگی و مایه خوشدلی مردمان باشد. آنگاه در جستجوی بوی های خوش برآمد و برگلاب و عود و عنبر و مشک و کافور دست یافت. 

عید نوروز

بدینسان جمشید با خردمندی بهمه هنرها دست یافت و برهمه کار توانا شد و خود را درجهان یگانه دید. آنگاه انگیزه برتری و والاتری در او بالا گرفت و در اندیشه سیر در آسمان ها افتاد: فرمان داد تا تختی گرانبها برای وی ساختند و گوهر بسیار درآن نشاندند. جمشید برآن نشست و سپس به دیوان که بنده او بودند فرمان داد تا تخت را از زمین برداشتند و بسوی آسمان برافراشتند. جمشید درآن چون خورشید تابان بود و در هوا سیر می کرد. این همه را به نیروی فرّه ایزدی می کرد. جهانیان از شکوه و توانائی وی خیره ماندند. گردآمدند و بر بخت و فرش آفرین خواندند و براو گوهر افشاندند و آن روز را که نخستین روز فروردین ماه بود "نوروز" خواندند و جام و می خواستند و به شادی و رامش نشستند. هرسال آن روز را جشن گرفتند و شادمانی کردند. «عیدنوروز» از اینجا پدید آمد.

جمشید سیصد سال بدینسان پادشاهی کرد. درین مدت مردم از رنج و مرگ آسوده بودند.وی چاره دردمندی و بیماری و راز تندرستی را پدیدار کرده و به مردمان آموخته بود. در روزگار جمشید جهان آرام و شادکام بود و دیوان بنده وار در خدمت آدمیان بودند. گیتی پراز نوای شادی بود و یزدان راهنما و آموزنده جمشید بود.
برچسب ها : شاهنامه-برچسب ها : هوشنگ-برچسب ها : طهمورث-برچسب ها : جمشید-برچسب ها : آتش-برچسب ها : عید نوروز-

نوشته شده توسط نازیلا محمدپور در چهارشنبه 12 اسفند 1388

نظرات ()


مطالب پیشین
:: .
:: الواح هخامنشی چه چیزی را نشان می دهند؟ (+ترجمه جالب یکی از اسناد)
:: داستان كوتاه: مازیار و بانو گلدیس (از بانو یاسمین آتشی)
:: علی معلم: راسل کرو بهترین گزینه برای نقش کوروش بزرگ است
:: آیا هفتم آبان به درستی روز كوروش بزرگ نامگذاری شده است؟
:: خبر كشف بقایای ارتش كمبوجیه، حقیقت یا دروغ؟
:: منشور كوروش از لحاظ حقوقی متعلق به كدام كشور است؟
:: نقشه باستانی ایران را دانلود كنید (ویژه و منحصر بفرد)
:: مارش كوروش بزرگ mp3
:: زندگینامه كامل كوروش بزرگ (قسمت دوم)
:: زندگینامه كامل كوروش بزرگ (قسمت سوم)
:: زندگینامه كامل كوروش بزرگ (قسمت اول)
:: فرمان كوروش بزرگ با خطی بسیار زیبا
:: داستان كوتاه: دلاوری میترادات دختر پادشاه اشكانی
:: داستان كوتاه: فریادرس، از بانو یاسمین آتشی
:: ایران باستان سرآمد پوشاك و لباس در جهان
:: بافت قدیمی یزد انسان را با خود به اعماق تاریخ می برد
:: راه شاهی، جاده ای كه داریوش بارها با ارابه خود از آن گذر كرد
:: جعفری جوزانی و معلم فیلم سینمایی كوروش بزرگ را می سازند
:: تصاویر خیال انگیز از بابل، سرزمین زیبا و افسانه ای جهان باستان
:: عتیقه های شناور بر آب و كشف تمدن جیرفت
:: یافته های حاصل از كند و كاو در شهر سوخته
:: دستور پخت چند نوع غذای باستانی 5 هزار ساله
:: برداشت های جالبی كه افراد مختلف در طول تاریخ از نقش های بیستون داشته اند
:: لوح گلی تخت جمشید با آثار انگشت از دوران هخامنشی
:: كتیبه بیستون و نكاتی چند درباره سلوك داریوش
:: كهن ترین كتیبه از زمان كوروش هخامنشی: رویدادنامه نبونید و كوروش بزرگ
:: معرفی یك بازی: گرشاسپ ١ و ٢
:: زندگی در میان زباله ها و سوسك ها در بین النهرین باستان
:: اشوپزشك، دادپزشك، كاردپزشك، گیاه پزشك و مانتره پزشك

» لیست کامل مطالب ارسالیاَبر برچسبها
ایران باستان آرشیو كوروش پاسارگاد كتیبه داریوش بزرگ هخامنشی تخت جمشید داریوش هخامنشیان

-

جستجو در وبلاگ

پیوند های روزانه

تاریخ ایران باستان

امپراتورایران

حرفهایی برای گفتن (شمع)

عشق آریایی

پارسه ایرانیان

تاریخ ایران و جهان

به گربه های زخمی كمك كنید

تاریخ ایران

عاشق كوروش

تو را ای وطن دوست دارم

تارنمای تصویری پاوه و اورامان

كوروش بزرگ پدر ایران زمین

پیوند ایرانی

سرزمین كوروش بزرگ

پارس وپچ (مرجع تاریخ و فرهنگ ایران)

تصویرهایی كه باید دید

تاریخ و تمدن جهان باستان

سرزمین اهورایی من

دنیای اسرارآمیز

فرزندان كوروش بزرگ

یك تارنمای فرهنگی تاریخی ارزشمند

اندیشه پارسی

مهر آریان

كمیاب ترین عكس های دوره قاجار

می نویسم تا گریه نكنم

دل نوشته های یك جهانگرد

گنجینه ای از عكس های بسیار قدیمی و كمیاب

عكس ها و حكایت های تاریخی

نام شناسی و ریشه واژه ها

افسانه های ایرانی

ناگفته های تاریخ ایران

دانلود جدیدترین نرم افزارها و آموزش هك

میهن پرستان

اندیشه های پارسی

ایران شكوه از یاد رفته

معماری سنتی و مدرن

تاریخ هخامنشیان

بزرگترین بانك مقالات علوم دامی

بهترین خبرها

سال های سوخته

قانون جذب

شبكه آموزش پارسیان

ارسال پیوند جدید

مشاهده لیست کامل پیوندهای روزانهآرشیو ماهانه

فروردین 1391

فروردین 1390

دی 1389

آذر 1389

آبان 1389

مهر 1389

شهریور 1389

مرداد 1389

تیر 1389

خرداد 1389

اردیبهشت 1389

فروردین 1389

اسفند 1388

لینک مشاهده لیست کامل آرشیو ماهانهدوستان من

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

به گربه ها غذا و پناه دهید

لینکدونی

Used Engines

تبلیغات آگهی رایگان

طراحی وب سایت

تبادل لینك

دوربین مدار بسته

لینک مشاهده لیست کامل پیوندهاصفحه نخست | پست الکترونیک | آرشیو مطالب | لینك آر اس اس | تماس با ما | تم دیزاینر

.:: Weblog Theme By : wWw.Theme-Designer.Com ::.


Search Engine Optimization and SEO Tools