تبلیغات
دختر كوروش دختر كوروش - كتیبه بیستون و نكاتی چند درباره سلوك داریوش

دختر كوروش

سر فدای دوست كردن نزد ما دشوار نیست.....گرچه این ناقابلی ها قابل گفتار نیست


درباره ی من

دختر كوروش با پیروی از آیین پیشینیان، همه نژادها، گروه ها، زبانها، کیش ها و آیین ها و در یك واژه همه مردمان را ارج می نهد و با مهر پذیرای همگان است. این خانه با آشتی و دوستی برپا شده است، باشد كه بدین گونه آیین نیاكان مان و یادگار ارزشمندی كه برای ما برجای نهاده اند هرچه پاک تر و پیراسته تر به فرزندان مان باز رسد.

مدیر وبلاگ: نازیلا محمدپور

صفحه نخست

پست الکترونیک

آرشیو مطالب

لینك آر اس اس

تماس با ما

تم دیزاینرموضوعات

كوروش بزرگ

داریوش بزرگ

پارسه (تخت جمشید)

پاسارگاد

فایل های تصویری

شهرها و تمدن ها

شعر و داستان كوتاه

اسكندر گجستك

سایرنظرسنجی

اگر بنا باشد تندیسی برای گرامیداشت كوروش بزرگ در ایران برپا گردد، چه طرحی را برای این تندیس پیشنهاد می كنید؟


دیگر امکانات

نویسندگان :

نازیلا محمدپور


آمار بازدید :
:: تعداد مطالب : [cb:stat_total_post]
:: تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]كتیبه بیستون و نكاتی چند درباره سلوك داریوش
مرتبط با :

متاسفانه بعضی از منابع تاریخی ایرانی اینگونه اند كه چند قرن بعد از تاریخ واقعه ای كه روایت میكنند، نوشته شده اند و اینكه معمولا اصل این نوشته ها در اختیار ما نیست و نسخه هایی كه خود سالیان سال بعد از نسخه اصلی كپی برداری شده و به امروزیان رسیده  اند نیز معمولا تغییراتی چند بخود پذیرفته اند. اما كتیبه های هخامنشی منابع اصیل و بکری هستند که معتبرترین آنها كتیبه بیستون داریوش كبیر نام دارد.  نكات جالبی در این كتیبه هست كه بازگوکننده بسیاری از ناگفته ها پیرامون عقاید و سلوک داریوش پادشاه بزرگ هخامنشی است:

 

 بند 5- داریوش شاه گوید : تو كه از این پس شاه خواهی بود خود را قویاً از دروغ  بپای . گر چنان فکر كنی [ كه ] كشور من در امان باشد مردی كه دروغ زن باشداو را سخت كیفر بده .


بند 14- داریوش شاه گوید: تو که از این پس شاه خواهی بود . مردی که دروغگو باشد یاآن که تبهکار باشد دوست آنها مباش . به سختی آنهارا کیفر ده .»

 

 " پاسداشت راستی و راستگویی و اجتناب از دروغگویی  یكی از مهمترین اصول ایران باستان بوده حتی دروغ مصلحتی هم در آن جایی نداشته. ایرانیان پیشگامان راستگویی و اخلاق در جهان بودند ولی متاسفانه باید اقرار كرد امروز خیلی از این اصل دور افتادیم و چه بسا بسیار میبینیم كه اشخاص حتی با وجودیكه میدانند در نظر همه مردم سخنشان دروغ است دست به دامان دروغ میشوند و عیبی در این كار نمیبینند."

 

بند 6-  داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه من کردم . به خواست اهورا مزدا در همان یک سال کردم . تو که از این پس این نبشته را خواهی خواند آنچه به وسیله من کرده شده ترا باور شود . مبادا آن را دروغ بپنداری .


بند 7- داریوش شاه گوید : اهورا مزدا را گواه می گیرم که آنچه من در همان یک سال کردم این راست [ است ] نه دروغ .


بند 9- داریوش شاه گوید : شاهان پیشین را مادامی که بودند چنان کرده هایی نیست که به وسیله من به خواست اهورا مزدا در همان یک سال کرده شد .

 

داریوش چندین بار زمان یكسال را در كتیبه بكار برده . معلوم است كه برقراری نظم كشور آن هم در آن روزگار امری ناشدنی بوده مخصوصا با وسعت كشور پارس آنروز و سپاهیانی كه همه هم سواره نبوده اند. این نكته در كارنامه داریوش هخامنشی مغفول مانده هر چند خود بسیار بر آن تكیه كرده بود. باید اعتراف كرد سرو سامان دادن به یك كشور پهناور و شورش زده حتی امروز هم كار یكسال نیست و اگر داریوش نمیتوانست در طول یكسال به این مهم دست یابد چه بسا در ایجاد سایر اقدامات امنیتی و رفاهی در كشور ناكام میماند این اقدام كار هر كسی نبود. فرضیاتی چون بكار بردن خشونت كه اخیرا از جانب افرادی ضد ملی چون ناصر پورپیرار نویسنده كتب دوازده قرن سكوت و پلی بر گذشته مطرح شده اند نمیتوانند درست باشند زیرا این شورشها مردمی نبوده بلكه حاصل شورش سرداران و حكمرانان پیشین و ادعای شاهی آنان بوده است و در اكثر موارد آنچنان كه میدانیم حاكمان شورشی بر مردم سخت گرفته اند و سرنگونیشان خواست مردم بوده است.در بند 14 كه در انتها می آید داریوش از بازگرداندن اموال مردم نیز سخن گفته است .

«بند 13- داریوش شاه گوید : از آن جهت اهورا مزدا  مرا یاری کرد و ایزدان(مخلوقات برتر خدا) دیگری  که هستند که پلید نبودم . دروغگو نبودم . تبهکار نبودم . نه من نه دودمانم . به راستی رفتار کردم . نه به ضعیف نه به توانا زور نورزیدم . مردی که دودمان من همراهی کرد او را نیک نواختم . آن که زیان رسانید اورا سخت کیفر دادم .»

 

" لحن كلام به هیچوجه دستوری و متكبرانه نیست برای من بسیار جالب است كه شاهی فاتح و پیروز با قدرت مطلقه و كامله در آن عصر چنین لحنی را بكار میبرد . باید گریزی زد به عصر قاجار و با شاهانی كه فرنگ رفته بودند مقایسه ای كرد لحن ارباب و نوكری مظفرالدین شاه بی كفایت و بی قدرت كجا و لحن شاه هخامنشی كجا "

بند 15- داریوش شاه گوید : تو که از این پس این نپشته را که من نوشتم یا این پیکرها را ببینی مبادا [ آنها را ] تباه سازی . تا هنگامی که توانا هستی آنها را نگاه دار.
بند 16- داریوش شاه گوید : اگر این نپشته یا این پیکرها را ببینی [ و ] تباهشان نسازی و تا هنگامی که ترا توانایی است نگاهشان داری ، اهورا مزدا ترا دوست باد و دودمان بسیار و زندگیت دراز باد و آنچه کنی آن را به تو اهورا مزدا خوب کناد .

" آه. این دیگه جای شرمندگی داره . در زمستان آب روی كتیبه جمع میشه و یخ میبنده و به تركیدن سنگها كمك میكنه بعد از 2500 سال نتوانستیم یك سایه بان و ناودان آب چند متر بالاتر از كتیبه نصب كنیم و یا به نوعی آب باران را قبل از رسیدن به كتیبه به نوعی منحرف كنیم.جای شرمندگی بسیار دارد "

بند 5 – داریوش شاه گوید : به خواست اهورا مزدا من شاه هستم . اهورا مزدا شاهی را به من داد .
بند 9 – داریوش شاه گوید : اهورا مزدا مرا این پادشاهی داد . اهورا مزدا مرا یاری کرد تا این شاهی بدست آورم . به یاری اهورا مزدا این شاهی را دارم .

 "  مضمون این  بند های کتیبه ( بندهای ۵ و ۹) ارائه دهنده نزدیكترین عقیده به توحید است. اشارات متعدد داریوش به خالق ( اهورامزدا) نشان از ایمان او به مشیت الهی و خود را در مقابل قدرت لایزال الهی هیچ دانستن است "

بند 20- داریوش شاه گوید : به خواست اهورا مزدا این نپشته را من [ به طریق ] دیگر [ نیز ] کردم . بعلاوه به [ زبان ] آریایی  بود هم روی لوح هم روی چرم تصنیف شد . این نپشته به مهر تأیید شد . پیش من هم نوشته هم خوانده شد . پس از آن من این نپشته را همه جا در میان کشورها فرستادم مردم پذیرا شدند .

" آخرین بند كتیبه است نشان از سازماندهی مهر تایید گرفتن و اهمیت گزارش به مردم است ."

بند 10 – داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه به وسیله من کرده شد پس از اینکه شاه شدم . کمبوجیه نام پسر کوروش از نسل ما او اینجا شاه بود . همان کمبوجیه را برادری بود بردی نام هم مادر [ و ] هم پدر با کمبوجیه . پس از آن کمبوجیه آن بردی را بکشت ، به مردم معلوم نشد که بردی کشته شده . پس از آن کمبوجیه رهسپار مصر شد ، مردم نا فرمان شدند . پس از آن دروغ در کشور بسیار شد هم در پارس ، هم در ماد ، هم در سایر کشورها .


بند 11 – داریوش شاه گوید : پس از آن مردی مغ بود گئومات نام . او از پ ئیشی یا وودا ( پی شیاووادا ) برخاست . کوهی [ است ] ارکدیش ( ارکادری ) نام . چون از آنجا برخاست از ماه وی یخن 1 چهارده روز گذشته بود . او به مردم چنان دروغ گفت [ که ] : من بردی پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم . پس از آن مردم همه از کمبوجیه برگشته به سوی او شدند هم پارس ، هم ماد ، هم سایر کشورها . شاهی را برای خود گرفت . از ماه گرم پد 2 9 روز گذشته بود آنگاه شاهی را برای خود گرفت . پس از آن کمبوجیه به دست خود مرد .

نمیدانم شاید باید باور كنیم روزگار تلخ ما هم حاصل دروغگویی های بسیار است.

بند 12- داریوش شاه گوید : نبود مردی ، نه پارسی ، نه مادی ، نه هیچ کس از تخمه ما که شاهی را گئومات مغ باز ستاند . مردم شدیداً از او میترسیدند که مبادا مردم بسیاری را که پیش از آن بردی را شناخته بودند بکشت . بدان جهت مردم را می کشت که مبادا مرا بشناسند که من بردی پسر کوروش نیستم . هیچ کس یارای گفتن چیزی درباره گئومات مغ نداشت تا من رسیدم . پس از آن من از اهورا مزدا مدد خواستم . اهورا مزدا به من یاری ارزانی فرمود . از ماه باگادیش 3 10 روز گذشته بود . آنگاه من با چند مرد آن گئومات مغ و آنهایی را که برترین مردان دستیار [ او ] بودند کشتم . دژی سیک ی ووتیش 4 ، نام سرزمینی نی سای نام در ماد آنجا او را کشتم . شاهی را از او ستاندم . به خواست اهورا مزدا من شاه شدم . اهورا مزدا شاهی را به من داد .


بند 14 – داریوش شاه گوید : شاهی را که از تخمه ما برداشته شده بود آن را من برپا کردم . من آن را در جایش استوار نمودم . چنانکه پیش از این [ بود ] همان طور من کردم . من پرستشگاه هایی را که گئومات مغ ویران کرده بود مرمت نمودم . به مردم چراگاه ها و رمه ها و غلامان و خانه هایی را که گئومات مغ ستانده بود بازگرداندم . من مردم را در جایش استوار نمودم ، هم پارس ، هم ماد و سایر کشورها را . چنان که پیش از این [ بود ] آنچه را گرفته شده [ بود ] برگرداندم . به خواست اهورا مزدا من این را کردم . من کوشیدم تا خاندان ما را در جایش استوار نمایم چنان که پیش از این [ بود ] آن طور من کوشیدم به خواست اهورا مزدا تا گئومات مغ خاندان ما را برنگیرد

این دو بند جا دارد كه چند بار خوانده شود.
هرگز نباید از یاد بزرگان ایران و افتخاراتی را كه برایمان آفریدند غافل شد . هرچند بر این باورم كه كوروش كبیر و داریوش كبیر از بزرگان ایران نیستند بلكه بالاتر از آن كوروش و داریوش خود ایرانند.

داریوش شاه گوید : اکنون آنچه به وسیله من کرده شد آن را باور آید . همچنین به مردم بگو ، پنهان مدار . اگر این گفته را پنهان نداری به مردم بگویی اهورا مزدا دوست تو باد و دودمان تو بسیار و زندگیت دراز باد


برگرفته از http://naria2.blogfa.com/post-44.aspx

برچسب ها : كتیبه-برچسب ها : بیستون-برچسب ها : سلوك-برچسب ها : داریوش-

نوشته شده توسط نازیلا محمدپور در شنبه 8 خرداد 1389

نظرات ()


مطالب پیشین
:: .
:: الواح هخامنشی چه چیزی را نشان می دهند؟ (+ترجمه جالب یکی از اسناد)
:: داستان كوتاه: مازیار و بانو گلدیس (از بانو یاسمین آتشی)
:: علی معلم: راسل کرو بهترین گزینه برای نقش کوروش بزرگ است
:: آیا هفتم آبان به درستی روز كوروش بزرگ نامگذاری شده است؟
:: خبر كشف بقایای ارتش كمبوجیه، حقیقت یا دروغ؟
:: منشور كوروش از لحاظ حقوقی متعلق به كدام كشور است؟
:: نقشه باستانی ایران را دانلود كنید (ویژه و منحصر بفرد)
:: مارش كوروش بزرگ mp3
:: زندگینامه كامل كوروش بزرگ (قسمت دوم)
:: زندگینامه كامل كوروش بزرگ (قسمت سوم)
:: زندگینامه كامل كوروش بزرگ (قسمت اول)
:: فرمان كوروش بزرگ با خطی بسیار زیبا
:: داستان كوتاه: دلاوری میترادات دختر پادشاه اشكانی
:: داستان كوتاه: فریادرس، از بانو یاسمین آتشی
:: ایران باستان سرآمد پوشاك و لباس در جهان
:: بافت قدیمی یزد انسان را با خود به اعماق تاریخ می برد
:: راه شاهی، جاده ای كه داریوش بارها با ارابه خود از آن گذر كرد
:: جعفری جوزانی و معلم فیلم سینمایی كوروش بزرگ را می سازند
:: تصاویر خیال انگیز از بابل، سرزمین زیبا و افسانه ای جهان باستان
:: عتیقه های شناور بر آب و كشف تمدن جیرفت
:: یافته های حاصل از كند و كاو در شهر سوخته
:: دستور پخت چند نوع غذای باستانی 5 هزار ساله
:: برداشت های جالبی كه افراد مختلف در طول تاریخ از نقش های بیستون داشته اند
:: لوح گلی تخت جمشید با آثار انگشت از دوران هخامنشی
:: كتیبه بیستون و نكاتی چند درباره سلوك داریوش
:: كهن ترین كتیبه از زمان كوروش هخامنشی: رویدادنامه نبونید و كوروش بزرگ
:: معرفی یك بازی: گرشاسپ ١ و ٢
:: زندگی در میان زباله ها و سوسك ها در بین النهرین باستان
:: اشوپزشك، دادپزشك، كاردپزشك، گیاه پزشك و مانتره پزشك

» لیست کامل مطالب ارسالیاَبر برچسبها
پاسارگاد داریوش هخامنشی هخامنشیان ایران باستان تخت جمشید كتیبه كوروش آرشیو داریوش بزرگ

-

جستجو در وبلاگ

پیوند های روزانه

تاریخ ایران باستان

امپراتورایران

حرفهایی برای گفتن (شمع)

عشق آریایی

پارسه ایرانیان

تاریخ ایران و جهان

به گربه های زخمی كمك كنید

تاریخ ایران

عاشق كوروش

تو را ای وطن دوست دارم

تارنمای تصویری پاوه و اورامان

كوروش بزرگ پدر ایران زمین

پیوند ایرانی

سرزمین كوروش بزرگ

پارس وپچ (مرجع تاریخ و فرهنگ ایران)

تصویرهایی كه باید دید

تاریخ و تمدن جهان باستان

سرزمین اهورایی من

دنیای اسرارآمیز

فرزندان كوروش بزرگ

یك تارنمای فرهنگی تاریخی ارزشمند

اندیشه پارسی

مهر آریان

كمیاب ترین عكس های دوره قاجار

می نویسم تا گریه نكنم

دل نوشته های یك جهانگرد

گنجینه ای از عكس های بسیار قدیمی و كمیاب

عكس ها و حكایت های تاریخی

نام شناسی و ریشه واژه ها

افسانه های ایرانی

ناگفته های تاریخ ایران

دانلود جدیدترین نرم افزارها و آموزش هك

میهن پرستان

اندیشه های پارسی

ایران شكوه از یاد رفته

معماری سنتی و مدرن

تاریخ هخامنشیان

بزرگترین بانك مقالات علوم دامی

بهترین خبرها

سال های سوخته

قانون جذب

شبكه آموزش پارسیان

ارسال پیوند جدید

مشاهده لیست کامل پیوندهای روزانهآرشیو ماهانه

فروردین 1391

فروردین 1390

دی 1389

آذر 1389

آبان 1389

مهر 1389

شهریور 1389

مرداد 1389

تیر 1389

خرداد 1389

اردیبهشت 1389

فروردین 1389

اسفند 1388

لینک مشاهده لیست کامل آرشیو ماهانهدوستان من

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

به گربه ها غذا و پناه دهید

لینکدونی

Used Engines

تبلیغات آگهی رایگان

طراحی وب سایت

تبادل لینك

دوربین مدار بسته

لینک مشاهده لیست کامل پیوندهاصفحه نخست | پست الکترونیک | آرشیو مطالب | لینك آر اس اس | تماس با ما | تم دیزاینر

.:: Weblog Theme By : wWw.Theme-Designer.Com ::.


Search Engine Optimization and SEO Tools